Hoe open ik een rekening?

Een rekening kunt u gemakkelijk openen via het openingsformulier.

Hoe veilig is mijn belegging?

Bij het openen van een account treedt Today’s Tomorrow op als beheerder van beleggingsfondsen. Today’s Tomorrow bewaart de beleggingen van haar klanten in onafhankelijke stichtingen. Deze stichtingen naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam. De stichtingen hebben als enig doel het bewaren van activa van beleggingsfondsen en streven geen commerciële doeleinden na.

Risico’s: het enige mogelijke risico dat u loopt, is het beleggingsrisico dat de beleggingen in het fonds zelf met zich meebrengen.

Klik hier voor meer informatie.

Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan?

Afhankelijk van uw depotbank verloopt het wachtwoord automatisch eens per periode of wanneer u een tijd niet heeft ingelogd. Via uw persoonlijke vermogensbeheerder kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. Hiervoor stuurt u een e-mail naar vermogensbeheer@todaysgroep.nl of kunt u tefonisch contact opnemen met uw beheerder via het nummer +31 (0)35 3035690.

Hoe wordt mijn risicoprofiel bepaald?

Als u gaat beleggen, is het belangrijk om te weten wat uw vermogensdoelen zijn. Anders gezegd; het is belangrijk om te weten wat u met beleggen wilt bereiken. Die persoonlijke doelen zijn de leidraad voor de invulling van uw beleggingsportefeuille.

Aan de hand van uw beleggingsdoelstelling(en),  financiële situatie en de hoeveelheid risico die u wilt en kunt nemen, bepalen we welk beleggingsprofiel het beste bij u past. Dit doen we oriënterend in het kennismakingsgesprek dat we vrijblijvend voeren, maar ook met regelmaat als controle. Aan de hand van een vragenlijst krijgen we meer inzicht in de pijlers:

  1. Kunt u risico lopen?
  2. Wilt u risico lopen?
  3. Uw financiële situatie / beleggingsdoelstelling.

Hoe zit het met de overlijdensrisicoverzekering?

Bij een beleggingsverzekering is de overlijdensrisicoverzekering (orv) vaak inbegrepen. Dit is mede de oorzaak voor de ondoorzichtigheid van deze polissen. Bij banksparen zit een orv er niet automatisch bij. Een bank kunt u echter wel verplichten een orv af te sluiten. Deze kunt u afsluiten waar u wilt.

In hoeverre is mijn rekening beschermd tegen financiële problemen bij de depotbank?

Wanneer Today’s Vermogensbeheer voor u effecten koopt word u zowel economisch als juridisch eigenaar van deze effecten. De effecten worden bewaard in een apart bewaarbedrijf van de door u gekozen depotbank. Mocht er een tekortkoming ontstaan bij de depotbank dan staan de effecten gescheiden van het vermogen van deze bank en zijn deze op uw naam geregistreerd bij het bewaarbedrijf.

Kan ik mijn bestaande lijfrente overboeken?

Elke bestaande lijfrente kan worden overgeboekt, dit gaat als volgt:
– Er wordt een verzoek tot overboeking van de overdrachtswaarde gestuurd naar uw verzekeraar.
– De bepaalde waarde wordt omgezet naar een belegging in een bankspaar- beleggingsrecht.

Risico’s: u kunt bepaalde fiscale regelingen verliezen (o.a. oud regime polis). Indien u hier vragen over hebt, kunt u, u  laten adviseren door een fiscaal expert. 

Kan ik stoppen en/of switchen?

Tussentijds stoppen met beleggen kan kosteloos op de vaste handelsdag in de maand, of tegen betaling op elke andere handelsdag. Ditzelfde geldt voor switchen naar een ander fonds.

Kosten: wanneer u op een ander moment dan de vaste handelsdag wilt verkopen of switchen betaalt u 0,3% over de transactiewaarde met een minimum van € 400,-.

Met welk minimumbedrag kan ik beginnen met beleggen?

Het minimumbedrag is € 2.500,- per fonds of € 50,- periodiek. Dit geldt zowel voor de individuele fondsen van For Tomorrow als de profielportefeuilles.

Met welke depotbanken werkt Today’s Vermogensbeheer?

Today’s Vermogensbeheer heeft geen bankvergunning en kan zodoende geen beleggingsrekening faciliteren. Hiervoor werkt Today’s samen met een tweetal depotbanken. Als vermogensbeheer relatie van Today’s gaat u een tripartiete overeenkomst aan. Dit is een overeenkomst waarbij uzelf, Today’s Vermogensbeheer en een depotbank betrokken zijn. Er wordt op eigen naam een rekening bij één van de aangesloten depotbanken geopend, en Today’s Vermogensbeheer is gemachtigd voor u het beheer op deze rekening uit te voeren.

Today’s werkt met de depotbanken Binck Bank en Interactive Brokers. In overleg met uw persoonlijke vermogensbeheerder wordt een keuze tussen deze twee banken gemaakt. Informeer bij uw eigen vermogensbeheerder naar de verschillen.

Op welke manier kan ik mijn portefeuille inzien?

Via het beveiligde platform van de door u gekozen depotbank heeft u 24 uur per dag inzicht in uw portefeuille en volgt u overal de ontwikkeling van uw beleggingen op de voet. Ook is er een mobiele applicatie beschikbaar waarmee u kunt inloggen op uw rekening. Per maand of kwartaal ontvangt u via dit platform een uitgebreide digitale rapportage. Daarnaast praat uw persoonlijke vermogensbeheerder u graag periodiek even bij.

Pensioen en risico: gaat dat wel samen?

Wilt u een goede pensioenuitkering en nog onder de veertig? Als u bovenmodaal verdienend kan risico nemen geen kwaad. Maar de belangrijkste vraag is: waarin verschilt beleggen voor het pensioen met gewoon beleggen? Daar geven wij graag een helder antwoord op.

Het belangrijkste voordat u begint met beleggen is bepalen wat uw doel is. Het opbouwen van pensioen is een duidelijk doel waarmee u samen met de fondsmanagers van For Tomorrow veilig aan een oude dag bouwt. Om dit doel te bereiken bepaalt u uw risicoprofiel, hoeveel risico durft u te nemen of neemt u liever zo min mogelijk risico? Het misverstand dreigt dat u voor
pensioenbeleggingen geen enkel risico moet nemen, maar dit hangt natuurlijk af van de persoonlijke inkomenszekerheid. Een ambtenaar heeft een zekerder inkomen dan een ondernemer.

Risico nemen is natuurlijk iets anders dan roekeloos zijn door forse posities in te nemen of uw belangen onvoldoende te spreiden. Maar de volledige beleggingshorizon van startende pensioenbeleggers is ruim veertig jaar en ook voor reeds gepensioneerden is de (afbouw-) horizon de ruim vijftien jaar die ze volgens de statistieken nog hopen te leven. Dat is een horizon waarbij u nog best wat, maar natuurlijk wel steeds minder, in aandelen kunt beleggen.

 

 

Waar kan ik de klachtenprocedure vinden van Today’s Vermogensbeheer?

Onze klachtenprocedure kunt u vinden bij ”Documenten” en bij de contactinformatie.

Klik hier als u direct door wilt gaan naar de klachtenprocedure.

Waar kan ik terecht als ik klachten heb over de dienstverlening?

Wij proberen alles te doen om u een optimale service te bieden, mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening, ontvangen wij de klacht graag schriftelijk per e-mail of per post. Voor klachten over onze dienstverlening hebben wij de volgende klachtenprocedure opgesteld.

 

Contactgegevens klacht:

E-mailadres

vermogensbeheer@todaysgroep.nl

Postadres

Today’s Groep
Postbus 139
1200 AC
Hilversum

Wat gebeurt er met mijn rekening als Today’s Vermogensbeheer in de financiële problemen komt?

De effecten worden aangehouden op een rekening die op uw naam is geopend bij één van de aangesloten depotbanken. Mocht er een tekortkoming ontstaan bij Today’s Groep, zult u hiervan geen problemen ondervinden. Uw vermogen is op deze manier gescheiden van het vermogen van Today’s Groep.

Wat houdt de extra vrijstelling box 3 in?

Er zijn mensen met een kapitaalverzekering die is gesloten vóór 14 september 1999. Deze levensverzekering heeft een gunstiger fiscaal regime en kent een extra niet geïndexeerde vrijstelling in box 3 van 123.428 euro per belastingplichtige tot uiterlijk 14 september 2029. Dat maakt deze polis erg interessant. Er kunnen echter wel nadelen aan een dergelijke polis zitten: zo vervalt de vrijstelling indien het verzekerde kapitaal of de premie wordt verhoogd, of dat de einddatum is verlengd na vermelde datum. Indien de verhoging destijds is vastgelegd in de polis mag het wel. Win derhalve goed advies in voor u iets aan de polis wijzigt.

Wat is er vastgelegd in de vermogensbeheerovereenkomst tussen mij als klant en Today’s Vermogensbeheer?

In de vermogensbeheerovereenkomst worden afspraken tussen u en Today’s Vermogensbeheer opgenomen. Middels de beheerovereenkomst geeft u Today’s toestemming om uit uw naam de gelden te beheren en transacties door te sturen naar de betreffende depotbank. Het beheer van de portefeuille dient te geschieden op basis van de in de beheerovereenkomst gemaakte afspraken. In de bijlage die is opgenomen bij de beheerovereenkomst staat omschreven onder welke voorwaarden het beheer specifiek wordt uitgevoerd en binnen welke marges gehandeld mag worden. Tevens zijn hierin de vergoedingen opgenomen die door de beheerder worden geïnd.

Wat zijn de verschillen tussen maatwerk vermogensbeheer en fondsbeleggen via For Tomorrow?

Maatwerk Vermogensbeheer van Today’s is een portefeuille aan de hand van uw wensen en doelen. Onder maatwerk vermogensbeheer is er ruimte voor uw specifieke beleggingsvoorkeur en passen we de dienstverlening aan conform uw wensen. Wanneer u geen specifieke voorkeur hebt, is er natuurlijk ook het vaste model van Today’s Vermogensbeheer waarin we actief beleggen op de wereldwijde financiële markten.

Today’s Vermogensbeheer voert het beheer over uw portefeuille volgens de gemaakte afspraken binnen het mandaat en is hiervoor ook aansprakelijk. U kunt er dus vanuit gaan dat te allen tijde binnen uw risicoprofiel en de afspraken binnen het mandaat voor u wordt belegd.

Fondsbeleggen via For Tomorrow is beleggen volgens een vaste structuur, waarbij u zelf kiest voor een fonds of mix van fondsen (profielportefeuille). De vermogensbeheerders van Today’s beheren het totaal vermogen binnen dit fonds. Fondsbeleggen is een Execution Only dienstverlening. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor de samenstelling van fondsen en bijvoorbeeld het regelmatig herverdelen hiervan. Bij het afsluiten van dit product geven wij geen advies. Wanneer u toch advies wenst, bent u hiertoe aangewezen tot een financieel adviseur of tussenpersoon.

Welke partijen houden toezicht op Today’s Vermogensbeheer?

Today’s Beheer is een handelsnaam van MIJN Effecten B.V. MIJN Effecten B.V. heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) alle benodigde vergunningen verkregen. MIJN Effecten B.V.  heeft een transparante organisatiestructuur met strikte interne controles.

Uw antwoord niet gevonden?

Bel +31 (0)35 3035690

Voor direct contact met een van onze medewerkers. Wij staan 5 dagen in de week, tijdens kantooruren voor u klaar (ma-vr van 09.00 uur - 17.30 uur).

of

Mail naar

info@todaysgroep.nl

U ontvangt op werkdagen binnen 24 uur een reactie.