Profielportefeuilles

Zeer defensief

Defensief

Neutraal

Offensief

Zeer offensief

 Kosten toetreding

 

0,50% 0,50%  0,50% 0,50% 0,50%

 Beheervergoeding

 0,83% 0,83%  0,87% 0,82% 0,82%

 Kosten indirecte beleggingen

 0,19%  0,20%  0,21%  0,22% 0,22%

 LKF

1,03% 1,03% 1,08%  1,04% 1,04%

 

 Fondsen

Continu Click Fonds

Actief Fonds Offensief

Wereldwijd beleggen fonds

Tracker Zeer Defensief Fonds

Neutraal Balans Fonds

 Kosten toetreding  

0,50% 0,50%  0,50% 0,50% 0,50% 

 Beheervergoeding

 1,30% 1,20%  0,35% 0,29% 1,20%

Kosten indirecte beleggingen

0,17%  0,25% 0,21%  0,20% 0,19%

 LKF

1,47% 1,45% 0,56%  0,49% 1,39%

 


 

Afsluitkosten
Het openen van een box 3 rekening is geheel kosteloos. Voor het openen van een bankspaarrekening box 1 betaalt u éénmalig € 40,- administratiekosten. Elke aanbieder is wettelijk verplicht om u deze kosten apart in rekening te brengen.

Waardeoverdracht
Voor een waardeoverdracht wordt eenmalig (ongeacht het aantal overdrachten binnen één kalenderjaar) een bedrag van € 145,- aan afwikkelingskosten gerekend, dit is inclusief € 40,- administratiekosten. Dit bedrag wordt ingehouden op de overdrachtswaarde. Indien u in een volgend kalenderjaar wederom een polis zou willen laten overboeken dan betaalt u wederom eenmalig € 145,- aan  afwikkelingskosten (ongeacht het aantal polissen dat u zou willen laten overboeken in dat betreffende kalenderjaar).

Switchen
Wisselen tussen de verschillende fondsen of profielportefeuilles is kosteloos op de vaste handelsdag van de maand. Dit is iedere eerste beurshandelsdag van de nieuwe maand.

Uittreden
Het verkopen van uw participaties is op de vaste handelsdag (eens per maand) kosteloos. Wenst u op een ander handelsmoment dan de vaste handelsdag in de maand uit te stappen, dan zijn de kosten: 0,30% over de transactiewaarde met een minimum van € 400,-.