Stap gemakkelijk over met For Tomorrow

Heeft u een polis bij een andere verzekeraar? U kunt middels onze overstapservice zeer snel en gemakkelijk deze polis laten overboeken naar For Tomorrow. Voor de gehele overdracht van uw huidige polis naar For Tomorrow vragen wij slechts €145,- ongeacht het aantal polissen die u overboekt binnen een kalenderjaar.  For Tomorrow is deelnemer van het PSK register, wat een snelle overdracht bevordert.


 

Welke polis kunt u overboeken?

Polis voor uw pensioen (‘lijfrentepolis’)
Polis waarmee u vrij vermogen opbouwt (‘kapitaalverzekering’)
Polis voor de studie van uw kinderen
Polis voor de aflossing van uw hypotheek (‘Kapitaalverzekering Eigen Woning’)*
 Polis voor uw gouden handdruk (‘Stamrechtverzekering’)*

* Voor het overboeken van deze polissen adviseren wij gebruik te maken van de expertise en kennis van een financieel adviseur.

Welke polis kunt u niet overboeken?

 Polissen van het collectieve pensioen van uw werkgever
Polissen die al elke maand of elk jaar een bedrag uitkeren
Polissen waarbij aandelen zijn geleased

Polis overboeken?

Polis overboeken Box 1 Polis overboeken Box 3