Waarom Specials vermogensbeheer

  • Vanaf €500.000,-
  • Beheer volgens het unieke geautomatiseerde RAMM-model
  • Actieve monitoring door onze vermogensbeheerders
  • Eerlijke en transparante kosten

Heeft u vragen?

Bel: +31(0)35 303 5690 of mail naar info@todaysgroep.nl

318x63_Beheer

Binnen Today’s Vermogensbeheer Specials werken wij met het RAMM-model. Jaren research liggen ten grondslag aan dit model. Het RAMM-model is een volledig geautomatiseerde methode waarmee een computer na het volgen van een rekenmodel een vijftal – of op Europees niveau – een tiental fondsen selecteert die aan het begin staan van een nog grotere beweging.

Today’s heeft geconstateerd dat het RAMM-model een verbluffende out-performance ten opzichte van de AEX laat zien. Ondanks dat het hier gaat om computermodellen, wordt het menselijk aspect niet uit het oog verloren. Onze vermogensbeheerders focussen – en grijpen indien nodig in op onze gebruikelijke, accurate manier.

Today’s Vermogensbeheer is een onafhankelijke vermogensbeheerder die niet gebonden is aan een beleidsbepalende grootbank. Zo kunnen we voor u altijd de producten kiezen, die de marktsituatie optimaal benutten en kostenefficiënt zijn. Die onafhankelijkheid is voor u de garantie dat wij de ruimte hebben rationeel te handelen bij onverwachte of onlogische marktbewegingen en uw belang vooropstellen.

Veilig vermogensbeheer bij Today’s

Today’s Vermogensbeheer staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Today’s Vermogensbeheer is een aan het Dutch Securities Institute (DSI) deelnemende instelling en onze vermogensbeheerders zijn dan ook DSI geregistreerd. Ook zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).